Školní ples

V sobotu 20. května pořádáme tradiční školní ples, jehož hlavním tématem je slavnostní předtančení a šerpování žáků devátých tříd, viz program.
Vstupenky na ples je možné zakoupit v kanceláři ředitelky nebo zástupců ředitelky v ZŠ na ulici Komenského. Přednostně jsou vstupenky určeny pro zákonné zástupce a příbuzné žáků devátých tříd. K dispozici je i několik vstupenek pro ostatní zájemce.
V 19:00 před zahájením plesu proběhne veřejná generální zkouška slavnostního předtančení, kterou mohou zhlednout zejména ti z vás, kteří se plesu nezúčastní.