Přijmeme speciálního pedagoga – nástup možný ihned

Náplň práce: činnosti depistážní, konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a intervenční. Dále komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci a spolupráce se ŠPZ, se zdravotnickými, sociálními či dalšími službami.

Požadavek na vzdělání: VŠ v magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na speciální pedagogiku, nebo v studijním oboru pedagogika s doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace v délce trvání nejméně 350 hodin.

Úvazek: 1,0

Categories: Ostatní