TRIPARTITY – nová podoba třídních schůzek

Co jsou to tripartity?

Tripartity jsou schůzky, při nichž se ve škole setkávají tři strany – žák, rodič a učitel. Jejich hlavním úkolem je poskytnout prostor dítěti vyjádřit se ke svým učebním úspěchům i neúspěchům, možnost bezpečně sdílet pocity, které ve škole zažívá. Tripartity probíhají v klidném prostředí a domluveném čase.
Dítě je zodpovědné za to, co se ve škole naučí a kolik si toho odnese. Tripartity jsou cestou, která pomáhá vést k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Jak tripartity probíhají?

Tripartity plánujeme realizovat dvakrát do roka, v období prvního čtvrtletí (listopad) a třetího čtvrtletí (duben). Učitel nabídne rodičům na výběr z několika termínů a časů, kdy se můžou do školy dostavit, rodiče si termín předem rezervují. V daný den a čas se pak společně sejdou. Schůzka obvykle trvá 15 až 30 minut, časové vymezení je známo při rezervaci termínu.
Setkání předchází vyplnění krátkého sebehodnotícího dotazníku, o který se budou moci žáci během schůzky opírat. Prosíme i rodiče o spolupráci a vyplnění dotazníku, který je jim určen. Vyplněné dotazníky je potřeba s předstihem odevzdat třídnímu učiteli/učitelce.
Možnou podobu dotazníku najdete v příloze.

Společné setkání uvádí učitel, který následně předává slovo dítěti. Dítě by mělo na tripartitách mít hlavní slovo, mluvit nejdéle ze všech zúčastněných. Na něm je, aby rodičům vysvětlilo, co a jak se ve škole učí, co ho baví i nebaví, co mu jde a nejde, kde vidí příležitosti i co mu dělá starosti. Pro děti je to výzva a zkušenost. Na sebeprezentaci je kladen velký důraz i v běžném pracovním životě. Zpočátku může být tato forma setkání pro dítě těžká. Mluvit o sobě některým činí obtíže, rodič i učitel tu je zejména pro jeho podporu. Některé děti jsou naopak rády, že se nemluví o nich za jejich zády, že mohou sdělit svůj názor, pohled. Úkolem školy v současné době je právě budování a posilování zdravého sebevědomí žáků.

Třetí v pořadí dostává slovo rodič, může například klást otázky, směřované ať už přímo na dítě či na učitele. Na závěr stanovujeme cíle pro další setkání. Všechny strany dostávají prostor pro vyjádření, mohou se zeptat na to, co je zajímá. Případné nejasnosti si všichni mohou okamžitě vysvětlit.

I v naší škole postupně nabízíme novou podobu třídních schůzek. Někteří učitelé začnou s tripartitami již nyní – na podzim, ostatní se brzy připojí. Jakou podobu budou mít schůzky konkrétně vašich dětí se, dozvíte od jednotlivých třídních učitelů.