ŠKOLNÍ DRUŽINA – platba za 2. pololetí

Údaje pro platbu příspěvku za školní družinu v druhém pololetí šk. roku 2023/2024:

Částka 1 000 Kč

Číslo účtu 310708944/0300

Poznámka pro příjemce Jméno a příjmení žáka, třída

Doba splatnosti 26. 2. 2024