Zeměpisná olympiáda/Recitační soutěž

Ve středu 21. 2. 2024 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády v Brně. Nejlépe se umístil žák sedmého ročníku Richard Láznička, který skončil na 11. místě a stal se úspěšným řešitelem. Irena Němcová z osmého ročníku a Pavel Kadlec ze šestého ročníku skončili bez umístění.
Všem třem děkujeme za reprezentaci školy.

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 se v Zastávce uskutečnila recitační soutěž Známé slovo poezie. Naši školu reprezentovali Adéla Hovořáková, Viktorie Novotná a Ondřej Voráček. Adéla Hovořáková se umístila na 3. místě. Adélce gratulujeme a Viktorce s Ondrou děkujeme za reprezentaci školy.

Categories: Ze života školy