Geologická exkurze Moravský kras 13. 5. 2024

Již tradičně deváťáci vyrazili na geologickou exkurzi do Moravského krasu.
Absolvovali pod vedením lektorů dvě části programu v Domě přírody Moravského krasu – geologickou a ekosystémovou. Poté následovala prohlídka Kateřinské jeskyně s poutavým výkladem.
Po obědě v hotelu Skalní mlýn pokračovala exkurze vycházkou po naučené stezce Macocha s vyhlídkou z Horního i Dolního můstku Macochy kolem Punkevních jeskyní zpět k autobusu.
Na celodenní exkurzi bylo k vidění spoustu krasových jevů i zajímavých organismů.

Categories: Ze života školy