Plán akcí na červen

3. 6. – Preventivní programy – 1. ročník, 4. ročník, 3. B, 8. B, 9. ročník
3. 6. – Focení tříd
4. 6.  – Třídní schůzky formou konzultací, 15:30-17:00
5. 6. – Školní výlet – Punkevní jeskyně, 2. ročník
5. 6. – Školní výlet – Family park Bruno, 5. ročník
6. 6. – Školní výlet – Brno, 7. B a 8. B
7. 6. – Návštěva domova pro seniory, Zastávka, 8. B
10. 6. – Cirkusové dílny, 1.-3. ročník
12. 6. – Školní výlet Hrad Veveří, 1. ročník
12. 6. – Slavnostní oběd pro žáky 9. tříd
12. 6. – Třídní schůzky 2. A, dle domluvy s tř. uč.
13. 6. – Školní výlet ZOO Zlín, 6. ročník
17. 6. – Family park Bruno, 9. A
18. 6. – Divadlo Radost – Říjen 42, 9. ročník
19. 6. – Olympijský běh
20. 6. – Archeoskanzen Modrá, exkurze 8. ročník
21. 6. – Školní výlet Vranov,  7. B + 8. B
21. 6. – Třídní cooking day,  9. B
24. 6. – Projektový den „Den pro školu“
25. 6. – Sportovní olympiáda pro I. stupeň, stadión Baníku Zbýšov, od 8:00
25. 6. – Záverečná pedagogická rada
26. 6. – Sportovní olympiáda II. stupně, koupaliště od 8:30
27. 6. – Den pro zdraví, dle pokynů tř. uč.
28. 6. – Slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení, přijetí nejlepších žáků na MěÚ v 9:00

Categories: Měsíční plány