Volby do Školské rady ZŠ Zbýšov

Vzhledem k tomu, že končí volební období současné školské rady, proběhne volba nových členů.
Ze zákonných zástupců žáků jsou voleni dva členové (seznam kandidátů viz níže).

Volba proběhne skrze hlasovací lístky, které zákonní zástupci obdrží prostřednictvím svých dětí, na kterých označí dva kandidáty a lístky doručí opět skrze své děti zpět v obálce do školy nejpozději 18. 6. 2024. Ve škole budou lístky vhozeny do volební urny a 19. 6. 2024 proběhne otevření urny a sečtení hlasů.

Do školské rady budou jmenováni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem (viz volební řád, ods. V).

Kandidáti do školské rady:
Juřicová Lucie
Nekužová Jana
Nováček František
Stuchlíková Martina
Žalud Pavel