Charakteristika ZŠ Zbýšov

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Kapacita školy je 600 žáků. Část žáků pochází z okolních obcí (Babice, Lukovany, Zakřany). Žáci se učí ve dvou školních budovách. Společné ředitelství sídlí na ulici J. A. Komenského 473.

V budově školy na Masarykově ulici je 6 tříd (prví až třetí ročník), 2 oddělení školní družiny, místnost využívaná pro Tv. K pohybovým a pracovním aktivitám žáci využívají prostory školní zahrady a sokolského hřiště.

V budově školy na Komenského ulici jsou umístěny třídy čtvrtého až devátého ročníku. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na prvním stupni jsou to třídy s hracím koutkem, na druhém stupni kmenové třídy a samostatné pracovny – počítačová učebna, učebna pro hudební výchovu,, učebna přírodních věd, výtvarná učebna, „oranžová učebna“ s interaktivní tabulí, jazyková učebna a cvičná kuchyně. K výuce Tv slouží tělocvična, hřiště na školní zahradě. V rámci pracovních činností a volitelných předmětů je využívána velká školní zahrada se skleníkem. Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny.

Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro žáky 1. i 2. stupně. Díky rekonstrukci školní jídelny byla žákům nabídnuta možnost volby ze dvou jídel.

Od března 2010 je škola zapojena do celostátního projektu „Ovoce do škol“, který nabízí bezplatně ovoce a zeleninu žákům 1. stupně.

Z historie školy:

30. srpna 1958 byla po dvou letech budování slavnostně otevřena nová školní budova na ulici J. A. Komenského – „Osmiletá střední škola Zbýšov“.

První školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 1958. Školu navštěvovali od samého začátku nejen žáci ze Zbýšova, ale také ze Zakřan, Babic a Lukovan.

Ve školním roce 1961 – 1962 dostala škola nový název „Základní devítiletá škola ve Zbýšově“. Důležitým mezníkem v historii školy byl školní rok 1964 – 1965, kdy byla škola rozdělena na dvě samostatné devítileté školy – na náměstí Rudé armády a na ulici J. A. Komenského.

K opětovnému spojení obou škol pod názvem „Základní osmiletá škola Zbýšov“ došlo ve školním roce 1985 – 1986. S návratem povinné devítileté školní docházky dostává škola název „Základní škola“ ve Zbýšově.

Po rekonstrukci „staré školy“ v roce 1991, tehdy už na Masarykově ulici, sem byly přemístěny třídy 1., 2., 3. a 4. ročníku. Od roku 1996 jsou v této budově třídy 3., 4. a 5. ročníku. Od roku 2023 jsou v budově na Masarykově ulici umístěny třídy prvního až třetího ročníku.