Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění jí provozovaných webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na:

webové stránky Základní školy Zbýšov – https://www.zs-zbysov.cz


Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.


Nepřístupný obsah

Nebyl identifikován.


Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 3. 2023.


Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Ivo Jašek, tel. 546 431 224, jasek@zs-zbysov.cz

Jaroslav Kotačka, tel. 546 431 224, kotacka@zs-zbysov.cz

Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

J. A. Komenského 473

664 11 Zbýšov


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz