OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ
Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Program je zaměřen na podporu minimálních preventivních programů ve školách směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.DOUČOVÁNÍ
Podpora doučování žáků ohrožených školním neúspěchem kvůli omezení prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 bude nadále pokračovat i ve školním roce 2022/2023 v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

DIGITALIZACE ŠKOL

MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL
Vzhledem k omezení finančních prostředků budou tyto projekty ve školním roce 2023/2024 pokračovat pouze pro první stupeň ZŠ.