Školní výchovná poradkyně:
Mgr. Eliška Žažová (zazova@zs-zbysov.cz)
ZŠ J. A. Komenského – kabinet jazyků 1. poschodí
Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:30, středa 7:30 – 8:30

Školní metodik prevence:
Mgr. Jiří Galuška (galuska@zs-zbysov.cz)
ZŠ J. A. Komenského – kabinet českého jazyka 2. poschodí
Konzultační hodiny: pondělí 15:00 – 16:00

Školní psycholog:
Mgr. Jakub Smetana (smetana@zs-zbysov.cz)
ZŠ Komenského – 2. poschodí
Konzultační hodiny: středa 7:30 – 15:00 po předchozí domluvě e-mailem

Školní speciální pedagog:
Mgr. Petra Jašková (petra.jaskova@zs-zbysov.cz)
ZŠ Komenského – 2. poschodí, ZŠ Masarykova
Konzultační hodiny: denně po předchozí domluvě e-mailem