Zaměstnanci ZŠ Zbýšov pro školní rok 2023/2024

ředitelka: Mgr. Petra Morávková (moravkova@zs-zbysov.cz)
zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Kotačka (kotacka@zs-zbysov.cz)
zástupce ředitele: Mgr. Ivo Jašek (jasek@zs-zbysov.cz)
sekretářka: Jana Dobrovolná (dobrovolna@zs-zbysov.cz)

Třídní učitelé:
1. A Mgr. Marcela Flekalová (flekalova@zs-zbysov.cz)
1. B Mgr. Marcela Šauerová (sauerova@zs-zbysov.cz)
2. A Mgr. Soňa Nováková (novakova@zs-zbysov.cz)
2. B Mgr. Ivona Vališová (valisova@zs-zbysov.cz)
3. A Mgr. Dita Mohelská (mohelska@zs-zbysov.cz)
3. B Mgr. Ivana Zachrlová (zachrlova@zs-zbysov.cz)
4. A Mgr. Martina Hájková (hajkova@zs-zbysov.cz)
4. B Mgr. Marie Šimečková (simeckova@zs-zbysov.cz)
5. A Mgr. Dana Tichá (ticha@zs-zbysov.cz)
5. B Mgr. Petra Charvátová (charvatova@zs-zbysov.cz)
6. A Mgr. Lada Neudertová (neudertova@zs-zbysov.cz)
6. B Bc. Lucie Tondlová (tondlova@zs-zbysov.cz)
7. A Mgr. Jiří Galuška (galuska@zs-zbysov.cz)
7. B Mgr. Barbora Plíšková (pliskova@zs-zbysov.cz)
8. A Mgr. Soňa Varvařovská (varvarovska@zs-zbysov.cz)
8. B Mgr. Vladimíra Petrová (petrova@zs-zbysov.cz)
9. A Mgr. Pavlína Ondráčková (ondrackova@zs-zbysov.cz)
9. B Mgr. Jarmila Vyskočilová (vyskocilova@zs-zbysov.cz)

Netřídní učitelé
Mgr. Michaela Žaludová (zaludova@zs-zbysov.cz)
Mgr. Eliška Žažová (zazova@zs-zbysov.cz)
Mgr. Marek Foltýn (foltyn@zs-zbysov.cz)
Mgr. Jitka Kopečková (stuchlikova@zs-zbysov.cz)
Mgr. Miloslav Liška (liska@zs-zbysov.cz)
Mgr. Sabina Žaludová (sabina.zaludova@zs-zbysov.cz)
Ing. Jaroslav Teplý (teply@zs-zbysov.cz)
Mgr. Karolína Pořízková od 2/2024 – zástupce tř. uč. v 5. A (porizkova@zs-zbysov.cz)
Mgr. Jaroslava Strašáková (strasakova@zs-zbysov.cz)

Vychovatelé školní družiny
Mgr. Alena Pařilová (vedoucí) (parilova@zs-zbysov.cz)
Bc. Josef Grmela (grmela@zs-zbysov.cz)
Bc. Lenka Nováková (oveckova.l@seznam.cz)
Bc. Ivana Pitrušková Gregovská (pitruskova@zs-zbysov.cz)

Asistenti pedagoga
Kateřina Jahodová (1. A, jahodova@zs-zbysov.cz)
Ivana Stuchlíková (2. A, ivana.stuchlikova@zs-zbysov.cz)
Romana Ferdanová (5. A, ferdanova@zs-zbysov.cz)
Ing. Jaroslav Teplý (5. B, teply@zs-zbysov.cz)
Andrea Shaw (6. A, shaw@zs-zbysov.cz)
Bc. Josef Grmela (6. B, grmela@zs-zbysov.cz)
Tereza Křipačová od 2/2024 (tereza.kripacova@zs-zbysov.cz) (Petra Husárová) (7. A, husarova@zs-zbysov.cz)
Ing. Karolína Káfuňková od 12/2023 (7. A) (Mgr. Kateřina Voláková)
Bc. Lenka Nováková (7. B, oveckova.l@seznam.cz)
Iveta Pokorná (8. B, pokorna@zs-zbysov.cz)

Školní psycholog
Mgr. Jakub Smetana, středa 7:30 – 15:00 po předchozí domluvě (smetana@zs-zbysov.cz)

Školní metodik prevence
Mgr. Jiří Galuška (galuska@zs-zbysov.cz)
konzultace úterý 7:30 – 8:30 a 14:00 – 15:00

Výchovná poradkyně
Mgr. Eliška Žažová (zazova@zs-zbysov.cz)
konzultace po domluvě

Školní speciální pedagog
od 10/2023 dlouhodobě v pracovní neschopnosti Mgr. Petra Jašková – konzultace denně po předchozí domluvě (petra.jaskova@zs-zbysov.cz)
Mgr. Veronika Vejrostová (vejrostova@zs-zbysov.cz)
Ing. Karolína Káfuňková od 12/2023 (7. A)

Provozní zaměstnanci
Milan Dobrovolný od 12/2023 (Tomáš Pirochta)
Jana Pirochtová
Jindřiška Smetanová
Nikola Vévodová
Stanislava Lemonová
Marie Klímová

Školní jídelna
Jitka Nováková (vedoucí ŠJ) (sjzbysov@seznam.cz)
Lenka Poláčková od 11/2023 (Marcela Coufalová)
Renata Čechová
Jana Příhodová
Jaroslava Hamráková
Lucie Eschlerová